Uhlefeld betekenis & definitie

Uhlefeld (Corfiz, graaf), een Deensch edelman, geboren den 10den Junij 1606, verkreeg door zijn huwelijk met eene dochter van koning Christiaan IV van Denemarken grooten invloed en aanzienlijke waardigheden. Hij werd rijkshofmeester, poogde na den dood van Christiaan IV de troonsbeklimming van Frederik III te beletten, maakte zich gehaat door zijne aanmatigingen en nam, beschuldigd van een aanslag op het leven des Konings, de vlugt naar Zweden, dat hij tot een oorlog tegen Denemarken ophitste. Na den Vrede van Roeskilde werd hij in zijne ambten en bedieningen hersteld, verliet na de invoering der absolute monarchie Denemarken op nieuw, en overleed in Zwitserland den 20sten Februarij 1664.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018