Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Type

betekenis & definitie

Type noemt men een voorwerp, waarin de eigenaardige kenmerken van zijne soort zoo volledig mogelijk aanwezig zijn. Een type is dus een grondvorm, een modél, een voorbeeld, en ontleent daaraan zijne beteekenis, dat het eigenlijk een muntslag is, waardoor uitwendig de inwendige waarde wordt aangewezen. Ook aan metalen drukletters wordt den naam van typen gegeven en typographie beteekent boekdrukkunst. Zie voorts onder Typus.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.