Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Stola

betekenis & definitie

Stola is de naam van een lang, ruim tot op de hielen neerhangend kleed, hetwelk door de deftige Romeinsche vrouwen (matronae) en ook door den pontifex maximus gedragen werd. Thans geeft men dien aan het plegtgewaad der R. Katholieke geestelijken, dat, van witte zijde of eene zilverstof vervaardigd en met drie kruisen voorzien, bij de priesters van de beide schouders en kruisgewijs over de borst, en bij de diakenen alleen van den linker schouder afdaalt.