Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Schotschrift

betekenis & definitie

Schotschrift of libél is de naam van een vlugschrift, hetwelk ten doel heeft, een persoon of eene zaak op eene scherpe en hatelijke wijs aan de kaak te stellen. Gewoonlijk wordt het zonder naam of onder een gefingeerden naam in het licht gezonden en zoodanig opgesteld, dat schrijver en uitgever buiten het bereik blijven der strafwet, hoewel de bedoeling van eerstgenoemde den aandachtigen lezers duidelijk genoeg blijkt. In onzen tijd wordt van dat onedel wapen minder gebruik gemaakt dan vroeger.