Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Schildknaap

betekenis & definitie

Schildknaap noemde men in de middeneeuwen den jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in den wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens eene verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van dezulken, aan wie het door den Keizer werd vergund. De schildknaap was gewapend met zwaard en strijdbijl, had het opzigt op de paarden en wapenen van zijn heer, volgde dezen in den oorlog, droeg zijn schild en bediende hem in tijd van vrede Eindelijk ontving hij den ridderslag, zoodra hij zich door dapperheid die gunst had waardig gemaakt.