Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-08-2018

Schaduw

betekenis & definitie

Schaduw (De) noemt men de donkere ruimte achter een door eene lichtbron beschenen ondoorzigtig ligchaam, hetwelk het doordringen der regtlijnig voortschrijdende lichtstralen verhindert. Is de lichtbron een punt, dan vormt de schaduw een achterwaarts grooter wordende kegel, — en heeft de lichtbron een zekeren omvang, dan vormt ieder lichtpunt daarvan een schaduwkegel. De gemeenschappelijke schaduwkegel van alle lichtpunten vormt alsdan de kernschaduw, en die gedeelten van den algemeenen kegel, waar de stralen van sommige lichtpunten niet en van andere of van één ander wél kunnen doordringen, de halfschaduw, terwijl op de doorsnede van den schaduwkegel, loodregt op de as van dezen, de slagschaduw wordt waargenomen in de gedaante van eene donkere vlek, van een minder donkeren ring omgeven. Is de lichtbron grooter dan het stralenwerend ligchaam, dan vormt de kernschaduw een kegel met verder achterwaarts liggenden top, en zijn beide even groot, dan heeft de kernschaduw den vorm van een cylinder.