Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Salomon

betekenis & definitie

Salomon, koning van Hongarije en een zoon van Andréas I, werd na den dood van dezen (1060) door zijn oom Bela van den troon gestooten en vlugtte naar Duitschland, waar hij zich verloofde met eene zuster van Hendrik IV en de bescherming van dezen inriep. Hij werd dan ook door een Duitsch leger teruggebragt naar Hongarije en na het overlijden van Bela te Stuhlweiszenburg gekroond. Hij werd echter door Geisa en Wladislaus, zonen van Bela, van welke hij zich op verraderlijke wijze wilde meester maken, in een veldslag overwonnen, zoodat hij enkel Preszburg overhield. Toen hij in 1087 nogmaals eene poging waagde tot het herkrijgen der heerschappij, leed hij wederom de nederlaag en stierf in ballingschap te Petschenegen.