Quadragésima betekenis & definitie

Quadragésima, dies quadragesima of de veertigste dag is volgens de Kerkelijke tijdrekening de zondag van den Vastentijd, welke op den veertigsten dag vóór Goeden Vrijdag valt, namelijk de Zondag „invocavit”. Daarmede neemt de Groote Vasten een aanvang.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018