Pacuvius (Marcus) betekenis & definitie

Pacuvius, een Romeinsch treurspeldichter, geboren te Brundusium in het jaar 220 vóór Chr., begaf zich met zijn oom Ennius naar Rome, waar hij als schilder, maar inzonderheid als treurspeldichter grooten roem verwierf. Hij overleed te Tarente omstreeks het jaar 154. Hij schreef gedeeltelijk navolgingen van Grieksche treurspelen (vooral van Sóphocles en Eurípides), zooals: „Teucer”, — „Chryses”, — „Hermione”, — „Niptra”,-— „Antiope”, — en „Dulorestes”, en bepaalde zich gedeeltelijk bij voorvallen uit de Romeinsche geschiedenis.

Door zijne verhevene taal en zijne beeldrijke voorstellingen werd hij de schepper van den tragischen stijl in de Latijnsche letterkunde. De overgeblevene gedeelten zjjner werken verzamelde Ribbeck in de „Reliquiae poetarum latinorum tragicorum (1871)”.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018