O’Brien betekenis & definitie

Onder dezen naam vermelden wij:

Sir Lucius, baron lnchiquin O'Brien, geboren den 5den December 1800. Hij werd in 1843 lord-luitenant te Clare en behoorde als parlementslid voor Clare van 1826—1830 en vervolgens van 1847—1852 tot de krachtigste voorstanders der behoudende en beschermende beginselen.

In 1855 werd hij erfgenaam van eene pairie in Ierland, nam zitting in het Hoogerhuis, en overleed den 22sten Maart 1872.

William Smith O’Brien, een broeder van den voorgaande, geboren den 17den October 1803 te Cahirmoyle. Hij werd in 1832 lid van het Parlement en nam ijverig deel aan de Iersche Repealbeweging. In zijn geschrift „Reproductive employment (1847)” ontwikkelde hij zijne gevoelens over de maatregelen, die genomen moesten worden om het Iijden der Iersche bevolking te verzachten.

Toen in 1848 de volksbewegingen in Ierland gevaarlijk begonnen te worden en O'Brien het Iersche volk tot een opstand tegen Engeland ophitste, werd een bevel tot inhechtenisneming tegen hem en tegen andere aanvoerders van „Het jonge Ierland” uitgevaardigd.

De door hem bijeengebragte bende werd den 29sten Julij 1848 op de vlugt gejaagd en hij zelf gegrepen en als schuldig aan hoogverraad ter dood veroordeeld. De regéring veranderde echter dat vonnis in eene levenslange deportatie naar Australië, werwaarts hij in 1849 vertrok. In 1854 ontving hij genade, keerde 2 jaren daarna terug naar Ierland, en overleed te Bangor den 18den Junij 1864.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018