Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 10-08-2018

Nul

betekenis & definitie

Nul is eene uitdrukking, welke verkregen wordt, wanneer men een getal van zich zelf aftrekt. Zij valt dus zamen met het begrip niets. In de rekenkunde is de nul niet slechts het afwezigheidsteeken van een getal, maar ook zelve een getal, daar zij het overgangslid vormt tusschen positief en negatief, alsmede omdat zij, door zich zelve gedeeld, een onbepaald getal tot quotient heeft. Nul is ook de grenswaarde van eene breuk met een bepaalden teller en een oneindigen noemer a --=0 ∞ In het decimale stelsel plaatst men eene 0, waar eenheden, tientallen enz. ontbreken.