Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 10-08-2018

Noach

betekenis & definitie

Noachi, de zoon van Lamech, redde zich, volgens de Hebreeuwsche sage, bij den Zondvloed met zijn gezin in de Ark en werd alzoo de stamvader van een nieuw menschengeslacht. Hij plantte den wijnstok en gaf eenige geboden, de Noachische genaamd. De afstammelingen van zijne drie zonen Sem, Cham en Jafest bevolkten daarop de verschillende deelen der aarde.