Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 09-08-2018

Maximus

betekenis & definitie

Maximus, afkomstig uit Tyrus en deswege bijgenaamd Tyrius, een leeraar in de welsprekendheid en wijsbegeerte, leefde in de laatste helft der 2de eeuw na Chr. bij afwisseling in Griekenland en te Rome. Hij heeft 41 verhandelingen nagelaten, uitgegeven door Reiske (1774, 2 dln).