Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 09-08-2018

Livrei

betekenis & definitie

Livrei is afkomstig van het Fransche woord livrée (van livrer of leveren), want zoo noemde men in Frankrijk de kleederen, welke de Koning op hooge hoffeesten aan de bedienden van zijn Huis ten geschenke gaf of leverde. Men bezigt dat woord heden ten dage om het gewaad aan te duiden, hetwelk aanzienlijke personen aan hunne bedienden doen dragen. Doorgaans heeft een vermogend adellijk geslacht zijne eigenaardige livrei, zoowel aan den vorm als inzonderheid aan de kleuren kenbaar.