La Rothière betekenis & definitie

La Rothière, een dorp tusschen Bar-sur-Aube en Brienne, is merkwaardig door den slag van 1 Februarij 1814. Napoleon had na zijne zegepraal op Blücher bij Brienne aldaar post gevat, gedekt door de dorpen La Rothière, Dienville en Morvilliers. Blücher, door eenige korpsen van het hoofdleger versterkt, greep hem aan. De strijd was vooral bloedig bij La Rothière, hetwelk eerst des avonds te 11 ure door Sacken ingenomen werd.

De Kroonprins van Pruissen had het bosch van Eclance, Wrede Morvilliers en Gyulay Dienville aangetast, en ook dit laatste werd eerst des avonds veroverd. Omstreeks middernacht deed Napoleon, die zijn geheele leger in het vuur had gebragt, terwijl onderscheidene korpsen der Verbondene Mogendheden nog geen deel hadden genomen aan den strijd, zijne troepen aftrekken naar Troyes. Alleen het hoofdleger zette hem na, terwijl Blücher naar de Marne trok.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018