La Lau betekenis & definitie

La Lau (Johannes Gerardus), een Nederlandsch letterkundige, geboren te Leiden den 10den Januarij 1799, werd bij het springen van het kruidschip aldaar ter naauwernood van onder het puin eener school gered, studeerde in de regten en promoveerde in 1822 op eene dissertatie: „De re pecuniaria Imperii Romani inde ab Augusto usque ad Constantinum Magnum”. Schoon hij er aanvankelijk de regtspractijk uitoefende, plaatste hij zich weldra aan het hoofd eener boekdrukkerij, werd in 1844 eigenaar en redacteur der Leidsche Courant, schreef daarin talrijke artikelen, leverde ook eenige andere geschriften, werd lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, en overleed den 10den Augustus 1857.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018