Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 08-08-2018

Handgeld

betekenis & definitie

Handgeld, noemt men gewoonlijk het bedrag, dat aan vrijwilligers voor de militaire dienst bij het aangaan hunner verbindtenis terstond wordt uitbetaald. Het is dikwijls lokspijs voor ligtzinnigen. — Iets dergelijks is de hand- of godspenning, welke aan dienstboden wordt gegeven, ten teeken dat zij zich verbonden hebben, om op een bepaalden tijd in dienst te treden.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!