Haarvaten betekenis & definitie

Haarvaten of capillaire vaten zijn de uiterst fijne bloedvaatjes, die den overgang vormen van de slagaderen tot de aderen. Zij hebben enkelvoudige, dunne, doorzigtige wanden en ten getale van 2 tot 8 de dikte van een haar, zoodat de dunste slechts een enkel bloedligchaampje tegelijk kunnen doorlaten. Door de haarvaten wordt het bloed in alle ligchaamsdeelen zeer sterk verspreid, en de polsslag neemt er een einde, zoodat men dien in de aderen niet meer ontwaart. De haarvaten, door talrijke vertakkingen onderling verbonden, vormen een digt net, hetwelk de weefsels voorziet van het noodige bloed.

Door de dunne wanden dier vaten worden bestanddeelen van het bloed geperst, welke tot voeding der weefsels dienen. Het overtollige bloed en de afgescheidene stoffen worden voorts (door endosmose) weder in den bloedsomloop opgenomen. Hierdoor verandert het lichtrood slagaderlijk bloed in donkerrood aderlijk bloed. Zoo wordt bepaaldelijk door middel van het haarvatenstelsel de stofwisseling tot stand gebragt.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018