Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 07-08-2018

Gerbert

betekenis & definitie

Gerbert (Martin), vrijheer von Hornau, een der geleerdste R. Katholieke geestelijken van zijn lijd, geboren den 13de Augustus 1720 te Horb aan de Neckar, studeerde in eene abtdij der Benedictijnen — die van St. Blasius in het Schwarzwald — en werd er in 1744 tot priester gewijd.

In 1764 zag hij zich benoemd tot vorst-abt van dit stift, deed dit klooster, nadat het in 1768 afgebrand was, prachtig weder opbouwen en zorgde in alle opzigten voor den luister der abtdij. Hij overleed den 13den Mei 1793. Hij heeft een groot aantal leerstellige en stichtelijke geschriften in het licht gegeven, welke geene duurzame waarde hebben. Te belangrijker zijn daarentegen vele van zijne geschiedkundige werken, zooals de „Codex epistolaris Rudolphi I (1772)”, — „de Historia nigrae silvae (1783, 3 dln)”, — de „Monumenta veteris liturgiae Alemannicae (1777, 2 dln)”, — en de uitgave der „Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum (1784, 3 dln)”.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.