Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

Gemeen

betekenis & definitie

Gemeen (Het) is de naam, die gegeven wordt aan het graauw, de heffe des volks, de bewoners der stads-achterbuurten. Het bijvoegelijke naamwoord gemeen heeft om die reden de beteekenis van laag, onkiesch en slecht, ofschoon het ook wel gebruikt wordt in den zin van gewoon of dagelijksch en in dien van algemeen. Zoo had men weleer de Broederschap des gemeenen levens, en de kruidkunde noemt wel eens eene plant gemeen, die algemeen verspreid of bekend is. Dat gemeen oorspronkelijk in deze of meer gunstige beteekenis gebruikt werd, blijkt uit het feit, dat van dat woord de namen gemeente en gemeenelest zijn afgeleid.