Fabrice (Georg Friedrich Alfred von) betekenis & definitie

Fabrice, minister van Oorlog in het koningrijk Saksen, werd geboren te Quesnoy-sur-Deule den 23sten Mei 1818, nam als ritmeester deel aan den oorlog in Sleeswijk-Holstein (1849), was in 1864 chef van den generalen staf bij de executietroepen in Holstein, bekleedde ook in den oorlog van 1866 die betrekking, en werd daarna luitenant-generaal en minister van Oorlog. Bij het uitbarsten van den Duitsch-Franschen oorlog in 1870 werd hij gouverneur-generaal van het gewest, door het 12de armee-corps bezet, daarna te Versailles, bleef na het sluiten van den Vrede als vertegenwoordiger van den Rijks-kanselier tot in Junij 1871 in Frankrijk, om daarna in Saksen weder als hoofd van het departement van Oorlog werkzaam te wezen.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018