Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

2018-08-07

Escorte

betekenis & definitie

Escorte of geleide noemt men eene troepenafdeeling, bestemd ter beveiliging van een transport of van een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een vorst, een gezant, een hoofdofficier, een koerier enz. Ook spreekt men van een escorte bij een intogt van hooggeplaatste personen in eene stad. Een escorte van een transport heeft eene moeijelijke taak, namelijk de orde te handhaven, het terrein te verkennen en de goederen tegen elke aanranding te beschermen.