Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 07-08-2018

Electro-biologie

betekenis & definitie

Electro-biologie is de naam, dien men gegeven heeft aan een aantal raadselachtige verschijnselen op het gebied van het zenuwleven, waarvan echter nog niet met zekerheid is uitgemaakt, in hoeverre zij in werkelijkheid bestaan. Velen althans houden die verschijnselen voor de vrucht der misleiding.

De bioloog namelijk weet, naar men meldt, sommige personen, door hen op een bepaald voorwerp aanhoudend te doen staren, in zoodanigen toestand te brengen, dat zij geheel en al aan zijn wil onderworpen, — ja, zelfs datgene zien en gevoelen, wat hij door dien krachtigen wil verlangt.

Een en ander staat in het naauwste verband met het dierljjk magnetismue, waarover wij ter behoorljjker plaats zullen spreken.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.