Eikelzwam (Phallus L.) betekenis & definitie

Eikelzwam is de naam van een plantengeslacht uit de familie der zwammen. De meestbekende soorten zijn P. impudicus L. en P. caninus Huds. De eerste groeit op zand en leemgronden, aan den zoom van wouden enz., — de laatste op rottende boomstammen, vooral op den hazelaar.

Aanvankelijk zijn zij door een vleezig hulsel omsloten en eenigzins eirond, doch later bezitten zij een steel en een hoed, welke op dien der morieljes gelijkt en bedekt is met slijm, waarin zich de sporen bevinden. Phallus impudicus heeft in volwassen toestand een walgelijken reuk, doch de meening, dat zij vergiftige eigenschappen bezit, is niet bevestigd.