East-Meath betekenis & definitie

East-Meath of eenvoudig Meath is de naam van een graafschap in de Iersche provincie Leinster. Het ligt tusschen de Iersche Zee, Dublin, Kildare, West-Meath, Louth en Ulster, en telt op 42⅗ □ geogr. mijl ongeveer 100000 inwoners, van welke 90% tot het E. K. kerkgenootschap behooren. Het land is bijna overal effen en slechts hier en daar van heuvelreeksen doorsneden; het wordt besproeid door de Boyne met de Blackwater, door de Nannywater enz. en bevat, behalve het moeras Loughhail, zeer vruchtbare gronden. De inwoners houden er zich bezig met landbouw en veeteelt en brengen de voortbrengselen van deze bedrijven te Dublin ter markt.

De voornaamste wegen van verkeer zijn er de Boyne, het Koningskanaal, en een spoorweg van Drogheda naar Kells. De hoofdstad Trim, aan de Boyne gelegen, heeft eene Latijnsche school, eenige fabrieken en een paar duizend inwoners. Dubbel zooveel vindt men er te Navan, een vlek, dat zich bij het vereenigingspunt der Boyne en Blackwater verheft en een R. Katholiek seminarium bezit.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018