Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-08-2018

Dictie

betekenis & definitie

Dictie noemt men in het algemeen de wijze, waarop men zijne gedachten en gewaarwordingen in woorden uitdrukt. Zij staat met den stijl in naauw verband, doch is nog iets anders dan deze, waarbij het vooral aankomt op het logisch verband en den welluidenden toonval der volzinnen.