Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-07-2018

2018-07-06

Controle

betekenis & definitie

Controle, afkomstig van het woord contre-róle of tegenlijst, was weleer het opzigt over de inkomsten en uitgaven van den Staat door iemand, die een afschrift in handen had van de lijst, volgens welke ondergeschikte ambtenaren die inkomsten moesten ontvangen of die uitgaven bewerkstelligen. Die persoon droeg den naam van controleur, en deze is bij ons nog in gebruik voor ambtenaren bij de belastingen, die gedurig rondreizen, om de kantoren der rijks-ontvangers te bezoeken en er kennis te nemen van den staat van zaken.

Weleer werd in Frankrijk de minister van Financiën controleur général des Finances genaamd, doch na 1680 schonk men den titel aan den tweeden ambtenaar van dat departement.