Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 04-07-2018

2018-07-04

Charade

betekenis & definitie

Charade noemt men een lettergrepen-raadsel, dat de kenmerken der afzonderlijke deelen of lettergrepen van een woord of naam aanduidt, zoodat de oplossing gelegen is in het vinden van het geheele woord of den bedoel den naam. Derhalve zijn die talen, welke vele zamengestelde woorden bezitten, het meest geschikt voor charades, en deze zijn wel eens in dichtmaat bevat of worden ook wel in pantomines voorgesteld, in welk geval zij den naam dragen van „charades en action”. De oorsprong van het woord charade is onzeker; door sommigen wordt het afgeleid van het Celtische chwar (spel).