Carnatie betekenis & definitie

Carnatie of voorstelling der vleeschkleur noemt men in de eerste plaats de kleur van ’s menschen huid en vooral die van het gelaat, voorts in de schilderkunst de eigenaardige methoden, die bij het schilderen daarvan worden gevolgd. Zij leverde ten allen tijde voor de schilders groote moeijelijkheden op, vooral met betrekking tot de kleur der wangen, de doorschemering van het bloed bij de wisseling der gewaarwordingen, een en ander naar den eisch van leeftijd, gestel en geslacht. Uitstekend is vooral de carnatie der Venetiaansche school.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018