Cabotage betekenis & definitie

Cabotage is een Fransch woord, dat kustvaart beteekent, vooral vrachtvaart tusschen twee havens van hetzelfde land. Te voren waren alleen inlanders daartoe geregtigd, en eerst in den laatsten tijd is door vele Staten de kustvaart algemeen vrijgesteld.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018