Ça ira betekenis & definitie

Ça ira of „dat zal gaan!" is het begin en tevens het refrein van het omwentelingslied der Sansculottes. Men zegt, dat de melodie, oorspronkelijk voor een anderen tekst vervaardigd, tot de geliefkoosde zangwijzen van koningin Marie Antoinette behoorde. Dit lied, als ook de Marseillaise, zijn in 1797 door het Directoire verboden.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018