Bolstra (Melchior) betekenis & definitie

Bolstra (Melchior), vermoedelijk een Fries, werd den 1sten October 1731 benoemd tot landmeter van Rijnland. Hij was een uit­stekend waterbouwkundige, die zich door het vervaardigen van naauwkeurige meer- en rivierkaarten zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

Hij heeft vooral met betrekking tot de oevers van het Haarlemmermeer belangrijke opmetingen gedaan, en hij leverde met anderen rapporten over de diepten boven den mond van het kanaal van Pannerden en omtrent de aanslibbing in het IJ vóór Amsterdam. Hij overleed in 1776.

Gepubliceerd op 19-03-2018