Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 19-03-2018

Biribi

betekenis & definitie

Biribi is de naam van een hazardspel, uit Italië afkomstig en in de laatste jaren sterk in zwang. Het bestaat uit een bord met 36 genommerde vakken, en men heeft daarbij 36 kaarten, met de nommers 1 tot 36 voorzien.

Eén der spelers is bankier, — de overigen zijn pointeurs. Deze laatste kunnen hun inzet plaatsen op één of meer vakken, op de lijn tusschen 2 vakken, op de kruislijn van 4 vakken, of op ééne der 4 zijden van een vak.

Als de bankier de kaart met het nommer van zulk een vak omkeert, wint de pointeur in het eerste geval het 32-, in het tweede het 16-, in het derde het 8- en in het vierde het 2-voudige van zijn inzet. Is het nommer der omgeslagen kaart niet bezet, dan is alles voor den bankier, wiens kans op winst 6-maal zoo gróót ia als die van den pointeur. Minder gunstig is die kans, wanneer het bord in 70 genommerde vakken is verdeeld, zooals in Italië en Frankrijk.