Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 12-01-2018

2018-01-12

Ayala (Gabriël d’)

betekenis & definitie

Ayala (Gabriël d’), een letterkundige en dichter, werd geboren te Antwerpen in den aanvang der 16de eeuw, studeerde te Leuven in de geneeskunde, en vestigde zich in 1556 te Brussel. Hij heeft eenige Latijnsche gedichten uitgegeven over medische onderwerpen (De lue pestilenti enz.) — Zijn neef Balthasar, een zoon van Diego d'Ayala, heer van Voordestein, en geboren te Antwerpen in 1548, studeerde te Leuven in de regten en werd eerst auditeurgeneraal der troepen van Philips II in de Nederlanden en vervolgens raadsheer in het parlement te Mechelen. Hij overleed te Aalst den 17den Augustus 1584, eenige regtsgeleerde werken nalatende (De jure, officiis bellicis ac militari disciplina, enz.).