Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 11-01-2018

Ariërs

betekenis & definitie

Ariërs, afkomstig van het Sanskritisch woord aria, dat vrije, edele beteekent, is de naam van de drie hoogste Indische kasten. Deze zijn van de bergstreek in het noordwesten van Indië in het Pendsjaub (Vijfstroomenland) afgedaald en hebben zich als het heerschend volk over geheel Indië verspreid. Ook de Perzen dragen in de Zend-Avesta den naam van Airya. De namen der gewesten Aria, Ariana, Iran en Irak zijn ongetwijfeld van hetzelfde woord afkomstig.

Op het gebied der volkeren- en taalkunde geeft men den naam van Arische volkeren en Arische talen aan die van Indo-Germaanschen stam in Indië en Perzië, — voorts aan alle volkeren en talen van dien stam in het algemeen. Ook spreekt men van de Arische Indiërs die weleer naar Hindostan zijn getrokken, om hen te onderscheiden van de volkeren, die er van ouds waren gevestigd.