Altenburg betekenis & definitie

Altenburg is de hoofdstad van het hertogdom Saksen-Altenburg en bij de Pleisze, omstreeks 8 uren gaans ten zuiden van Leipzig, aan den Saksisch-Beijerschen spoorweg gelegen. Op een grootsch porfiergevaarte verheft er zich het slot van den Hertog. De stad telt ongeveer 17000 inwoners en hare omstreken zijn bevallig en vruchtbaar. Handel en nijverheid bloeijen er, — men vindt er onderscheidene inrigtingen van onderwijs en eenige merkwaardige gebouwen. Volgens de sage is Hendrik I de stichter van Altenburg, doch hare oudste oirkonden reiken niet verder dan tot de 11de eeuw.

Laatst bijgewerkt 14-11-2017