Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-11-2017

Allegorische personen

betekenis & definitie

Allegorische personen zijn voorstellingen van gepersonifieerde denkbeelden en toestanden. Zij ontstaan uit een streven der verbeelding, om het algemeene, dat als zoodanig uitsluitend tot het gebied van het denken behoort, aanschouwelijk te maken, aan het doode leven te schenken en aan de gedachte een ligchaam te geven. Deugd en ondeugd, voor- en tegenspoed kunnen als personen worden voorgesteld.

Zij onderscheiden zich van de symbolen door eene meer bepaalde gedaante, door hunne overeenkomst met levende wezens. Intusschen is de allegorische persoon op zich zelve niet duidelijker dan menig symbool; de persoonlijke voorstelling heeft veelal behoefte aan allegorische attributen, bij voorbeeld de Fortuin aan een rad. De afgodsbeelden der Indiërs zien er monsterachtig uit, omdat men aan die allegorische personen buitengewone eigenschappen wilde toekennen. Ook de dichtkunst versmaadt de allegorische figuren niet, hoewel men niet elk abstract begrip, dat door den dichter als handelend en sprekend wordt ingevoerd, als een allegorisch persoon kan beschouwen.