Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-11-2017

Acne

betekenis & definitie

Acne is eene huidziekte, die zich met harde, roode, kegelvormige puistjes vertoont, welke aan de punten zich met etter vullen. Zjj ontstaat door een ziekelijken toestand der smeerkliertjes, die op zijne beurt veroorzaakt wordt door een erfelijken aanleg, door onmatig gebruik van spijs en vooral van drank, en ook wel door zoogenaamde schoonheids-watertjes, waarmede de dames hare huid bederven. De ergste soort van acne is de koperuitslag (a. rosacea).

De zachte huid der blondines is het meest vatbaar voor deze ongesteldheid. Zij komt dikwerf, even als de zomersproeten, in ieder voorjaar terug en kiest vooral in het aangezigt — op het voorhoofd en aan de neusvleugels — haren zetel. Somtijds verzet zij zich hardnekkig tegen alle geneesmiddelen, waaronder wasschingen met koud water of met een geestrijk vocht eene voorname plaats bekleeden.