Aagten betekenis & definitie

(Het St.)-klooster te Delft — eigenlijk St. Agatha-klooster, — behoorde in de middeleeuwen tot de aanzienlijkste en rijkste nonnen-kloosters in Nederland, maar is vooral merkwaardig, omdat de grondlegger onzer onafhankelijkheid, de groote Zwijger, in dat gebouw zijn verblijf hield en er in 1584 door Balthasar Gerards vermoord werd.

Laatst bijgewerkt 27-06-2017