Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 19-05-2013

2013-05-19

Zaaksvorming

betekenis & definitie

Er is sprake van zaaksvorming wanneer een persoon uit twee of meerdere roerende zaken een nieuwe zaak weet te vormen.

Indien een persoon kan worden aangemerkt als eigenaar van verschillende roerende zaken, mag hij er in beginsel mee doen wat hij wil. De eigenaar kan zijn roerende zaken bijvoorbeeld gebruiken, verkopen of vernielen. Uiteraard dienen al deze handelingen binnen de grenzen van de wet plaats te vinden. Wanneer de persoon besluit van de verschillende roerende zaken een nieuwe zaak te vormen, is er sprake van zaaksvorming ingevolge artikel 5:16 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel zal de persoon die besloot de roerende zaken samen te voegen, de eigenaar worden van de nieuwe roerende zaak. Indien echter blijkt dat de persoon in kwestie roerende zaken van een andere eigenaar heeft gebruikt bij het vormen van een nieuwe roerende zaak, zal er in beginsel sprake zijn van mede-eigendom.