Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-11-2013

2013-11-18

Wet in formele zin

betekenis & definitie

Een wet in formele zin is een wet die door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk totstand is gebracht.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang voor de Nederlandse rechtstaat is dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. De Eerste Kamer maakt samen met de Tweede Kamer onderdeel uit van de Staten-Generaal en is onderdeel van de wetgevende macht. De regering komt over het algemeen met de initiatieven voor nieuwe wetgeving, die over het algemeen in het regeerakkoord staan beschreven. In bepaalde gevallen heeft de regering de Staten-Generaal nodig om bepaalde plannen door beide kamers te krijgen. Indien dit lukt, is er sprake van monisme. Regering en Staten-Generaal werken in dit geval namelijk samen. Een wet die door de regering en Staten-Generaal samen tot stand wordt gebracht, wordt aangeduid als wet in formele zin. Bij een wet in formele zin kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan de Algemene wet bestuursrecht, het wetboek van strafrecht, de Gemeentewet of de faillissementswet.