Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-06-2013

2013-06-18

Werkloos

betekenis & definitie

Een persoon kan worden aangemerkt als werkloos indien hij minimaal vijf uren, of de helft van de uren aan arbeid heeft verloren.

Indien een werkgever besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om te bepalen hoe zij invulling zullen geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraard dienen de partijen zich hierbij te houden aan hetgeen de wet heeft voorgeschreven. Het kan echter voorkomen dat een werknemer na enige tijd zonder werk komt te zitten. In een dergelijk geval valt deze persoon onder de groep werklozen. Gelet op de Werkloosheidswet gelden er bepaalde eisen indien een persoon werkloos raakt. Zo dient de werkloze onder andere beschikbaar te zijn voor arbeid en dient de werkloze actief op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Voorts dient de werkgever te voldoen aan de inlichtingenplicht, bijvoorbeeld door melding te maken over eventuele inkomsten. Indien een werkloze zich niet houdt aan een van de verplichtingen die in de Werkloosheidswet staat omschreven, kan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) sancties en boetes opleggen.