Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 17-04-2013

2013-04-17

Wegenverkeerswet

betekenis & definitie

In de Wegenverkeerswet 1994 gaat over de regels die gelden in het hedendaags wegverkeer.

Op 1 januari 1995 trad de Wegenverkeerswet in werking. Deze wet beoogt de regels van het wegverkeer te versterken, om de veiligheid van de weggebruikers voldoende te garanderen. Zo stelt artikel 2 van de Wegenverkeerswet dat deze wet het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg als doel heeft. Voorts stelt deze wet dat decentrale overheden verschillende bevoegdheden hebben ten aanzien van de wet; dit heeft de wetgever zo geregeld omdat de provinciale en gemeentelijke instanties eenvoudiger kunnen bepalen wat er noodzakelijk is om een bepaalde weg bijvoorbeeld in gebruik te houden. De Wegenverkeerswet bevat tevens zogenaamde gedragsregels die gelden in het verkeer, zoals artikel 8 Wegenverkeerswet. In het voornoemde artikel staat beschreven welke procedure er dient te worden gevolgd indien een persoon onder invloed een voertuig bestuurt.