Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-06-2013

2013-06-12

Waarborgfunctie

betekenis & definitie

De waarborgfunctie heeft als doel om er voor te zorgen dat iedere burger ten minste over minimale bestaansmiddelen beschikt om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Indien een persoon wegens bezuinigingen wordt ontslagen bij zijn werkgever, is het evident dat deze persoon er qua inkomen op achteruit zal gaan. In beginsel bestaat er bij werkloosheid het recht op een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). In een dergelijk geval zorgt de uitkeringsinstantie er voor dat de werkloze in eigen onderhoud kan voorzien. Bij de waarborgfunctie is het de kern dat alle burgers in Nederland ten minste leven van het sociaal minimum. In Nederland staat het sociaal minimum geregeld in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Uiteraard dient de uitkeringsgerechtigde aan bepaalde voorwaarden te voldoen, om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de uitkering.