Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-05-2013

2013-05-13

Volmacht

betekenis & definitie

Met een volmacht geeft een persoon een ander persoon de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten in zijn of haar naam.

Ieder natuurlijk (en tevens meerderjarig) persoon is in beginsel bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Bij rechtshandelingen kan er worden gedacht aan de aankoop van een auto, het doen van boodschappen in de supermarkt, of de verkoop van een fiets. Indien een natuurlijk persoon een van de voornoemde rechtshandelingen wil verrichten, zal deze persoon dit zeer waarschijnlijk zelf doen. Er zijn echter omstandigheden waarin natuurlijke personen niet bevoegd zijn zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Hierbij moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld een geestelijke stoornis. Ingevolge artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek en verder bestaat er echter voor natuurlijke personen de mogelijkheid om aan een ander een volmacht te verlenen. In een dergelijk geval verleent de ene persoon de ander de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten in zijn naam. De volmachtgever bepaalt zelf wat de grenzen zijn aan de volmacht. In beginsel wordt een volmacht schriftelijk overeengekomen.