Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 19-05-2013

2013-05-19

Vermenging

betekenis & definitie

Er is sprake van vermenging wanneer twee of meer roerende zaken worden vermengd tot een (hoofd)zaak.

Eigendom is het meest omvangrijke recht dat een persoon op een goed kan hebben. Indien een persoon eigenaar is van een roerende zaak, kan hij er in beginsel mee doen wat hij wil. De eigenaar kan het goed bijvoorbeeld gebruiken, verkopen of vernielen. Uiteraard dienen al deze handelingen binnen de kaders van hetgeen de wet voorschrijft te blijven. Bij vermenging ingevolge artikel 5:15 van het Burgerlijk Wetboek kiest de eigenaar van verscheidene roerende zaken er voor om de zaken dusdanig te vermengen, dat er één zaak overblijft. Bij vermenging kan er worden gedacht aan twee gouden ringen die worden omgesmolten tot een nieuwe grotere ring, of een ander voorwerp. Indien de ringen beide een andere eigenaar hebben, zal er bij de nieuwe roerende zaak sprake zijn van mede-eigendom. Onderling kunnen de eigenaren uiteraard het een en ander afstemmen over de eigendom van het nieuwe voorwerp.