Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Gepubliceerd op 15-05-2018

Verbod van detournement de pouvoir

betekenis & definitie

Het verbod van détournement de pouvoir is een juridisch begrip en houdt in dat een bestuursorgaan geen misbruik mag maken van de aan hem toegekende bevoegdheid. De term wordt voornamelijk in het bestuursrecht gebruikt.

Artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht stelt: "Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend."

Wanneer een belanghebbende een aanvraag indient bij het het college van burgemeester en wethouders, krijgt hij in beginsel binnen zes weken na de aanvraag een besluit. Dit besluit dient - gelet op de Algemene wet bestuursrecht - met inachtneming van de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur te zijn genomen. Eén van deze beginselen is het verbod van misbruik van de bevoegdheid door het bestuursorgaan. Indien blijkt dat het bestuursorgaan zijn bevoegdheden heeft misbruikt, is het mogelijk dat het besluit in bezwaar, beroep of hoger beroep zal worden vernietigd door respectievelijk het bestuursorgaan, de rechtbank of de hoger beroepsinstantie.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!