Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-12-2013

2013-12-24

Verbintenissenrecht

betekenis & definitie

Het verbintenissenrecht omvat regels die gelden wanneer twee of meer partijen gezamenlijk een overeenkomst sluiten waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het verbintenissenrecht staat beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst komen, vloeien daar verbintenissen uit. Deze verbintenissen nemen rechten en verplichtingen met elkaar mee voor beiden partijen, die logischerwijs moeten worden nageleefd door betrokkenen. Indien één der partijen de overeenkomst niet of onvoldoende respecteert, kan het gebrek worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter door middel van een dagvaardingsprocedure.