Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-09-2013

2013-09-09

Subjectieve cumulatie

betekenis & definitie

Er is sprake van subjectieve cumulatie indien er meerdere eisers zijn bij een dagvaarding.

Indien twee bedrijven een overeenkomst met elkaar sluiten, vloeien er over en weer verschillende rechten en verplichtingen tussen de partijen. Deze rechten en verplichtingen kunnen door de partijen zelf worden bepaald, al dienen zij hierbij voldoende rekening te houden met hetgeen de wet voorschrijft. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, bestaat er voor een der partijen de mogelijkheid een dagvaarding uit te brengen. De regels omtrent het uitbrengen van de dagvaarding staan omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de dagvaarding stelt de eiser waarom hij van mening is dat zijn vordering moet worden toegewezen. De gedaagde kan hier vervolgens op reageren door middel van een conclusie van antwoord. In beginsel is er sprake van slechts één eiser die een vordering heeft bij het uitbrengen van een dagvaarding. In bijzondere gevallen kan hier echter van worden afgeweken. Het is namelijk mogelijk dat een dagvaarding meerdere eisers kent, in een dergelijk geval is er sprake van subjectieve cumulatie.