Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-03-2013

2013-03-10

Staande houden

betekenis & definitie

Bij het staande houden wordt er door een opsporingsambtenaar gevraagd naar de legitimatie van een verdachte en worden er tevens enkele vragen gesteld. Een verdachte kan ingevolge artikel 52 van het Wetboek van Strafvordering worden staande gehouden door iedere opsporingsambtenaar.

Wanneer een persoon op straat een bepaald soort gedrag vertoont dat volgens een opsporingsambtenaar als onrechtmatig wordt aangemerkt, heeft deze opsporingsambtenaar de bevoegdheid de verdachte staande te houden. In een dergelijk geval is de verdachte verplicht mee te werken met de handelingen van de opsporingsambtenaar. Indien de verdachte weigert mee te werken, kan hij ingevolge artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht worden aangeklaagd wegens wederspannigheid. De vragen van de opsporingsambtenaar zijn algemeen van aard en worden niet gesteld in het kader van een verhoor. Indien blijkt dat de verdachte met bepaalde illegale activiteiten bezig is, kan de opsporingsambtenaar er voor kiezen de verdachte aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau voor een verhoor.